Nordgård K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nordgård K

Wasmuth HH, Thorsen G, Nordgård K, Gjesdahl C
10.03.1997
Sammendrag I et tiårsmateriale på 112 pasienter med kreft i ventrikkelen utgjorde tidligkreft 20%. Dette er en høy andel, sammenliknet med andre studier i Vesten. Endoskopisk omfang og diagnostikk...
Aabakken L, Carlsen E, Nordgård K, Bjerkeset T, Osnes M, Bakka A
30.05.1996
Sammendrag fra Glaxostøttet Faggruppe for Gastroenterologi, symposium, februar 1995 Sammendrag Håndteringen av gastrointestinale blødninger ble diskutert på et nasjonalt møte i regi av Glaxostøttet...
Aabakken L, Carlsen E, Bakka A, Nordgård K, Bjerkeset T, Osnes M
30.05.1996
Sammendrag Rask og adekvat endoskopisk behandling er en viktig del av håndteringen ved gastrointestinale blødninger. For å kartlegge administrativ praksis ved norske sykehus ble det sendt ut...