Carlsen E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Carlsen E

Wiedswang G, Carlsen E
10.11.1999
Sammendrag 148 pasienter med 176 innleggelser med utskrivelsesdiagnose colondivertikulitt ved Gastroenterologisk avdeling, Ullevål sykehus, ble registrert i 1995-96.Vi har retrospektivt gjennomgått...
Johnson E, Hoel TN, Nazir M, Carlsen E
10.09.1999
Sammendrag Kontinensbevarende koloproktektomi ved ulcerøs kolitt er teknisk krevende og gir relativt ofte komplikasjoner. Vi har retrospektivt samlet inn data fra journalene fra alle pasienter...
Schlichting E, Carlsen E
10.05.1998
Sammendrag Lokalt residiv etter rectumcancerkirurgi er vanskelig å behandle og påfører ofte pasienten mye plager. Stor interesse har derfor vært knyttet til lovende resultater som viser redusert...
Aabakken L, Carlsen E, Nordgård K, Bjerkeset T, Osnes M, Bakka A
30.05.1996
Sammendrag fra Glaxostøttet Faggruppe for Gastroenterologi, symposium, februar 1995 Sammendrag Håndteringen av gastrointestinale blødninger ble diskutert på et nasjonalt møte i regi av Glaxostøttet...
Aabakken L, Carlsen E, Bakka A, Nordgård K, Bjerkeset T, Osnes M
30.05.1996
Sammendrag Rask og adekvat endoskopisk behandling er en viktig del av håndteringen ved gastrointestinale blødninger. For å kartlegge administrativ praksis ved norske sykehus ble det sendt ut...
Carlsen E
30.01.1996
Står vi ved et veivalg? Kolorektalcancer er den hyppigste kreftformen i Norge i dag. Forekomsten har i lengre tid vært økende, og forventes å øke også inn i neste århundre - spesielt når det gjelder...