Medikamentinduserte dystonier mistolket som hysteri

Magnusson A, Opjordsmoen S, Dietrichs E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Psykiske problemer kan ofte manifestere seg gjennom somatiske symptomer. Av og til skjer det motsatte, at tilstander med organisk etiologi fremtrer og diagnostiseres som psykogene. Her beskrives tre pasienter med relativt sjeldne former for medikamentinduserte dystonier. Tilstanden ble primært oppfattet som hysteri fordi symptomene var uvanlige, ledsaget av panikkfølelse og forbigående påvirkelige av beroligelse. En av pasientene utviklet dystoni 24 timer etter å ha tatt 750 mg tetrabenazin i suicidal hensikt. De andre pasientene fikk akutt dystoni etter å ha fått haloperidol henholdsvis i forbindelse med puerperalpsykose og psykose assosiert med HIV/AIDS. Disse tilstander er spesielt sårbare med hensyn til utvikling av akutte dystonier, for eksempel utviklet pasienten med AIDS alvorlige dystonier etter kun 2 mg haloperidol.

Anbefalte artikler