Magnusson A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magnusson A

Nakken KO, Magnusson A, Steinlein OK
20.02.1998
Sammendrag Vi beskriver en norsk familie hvor ti medlemmer i tre generasjoner har kortvarige, nattlige epileptiske anfall med verbale og motoriske automatismer. Alle hadde normal neurologisk status...
Magnusson A, Opjordsmoen S, Dietrichs E
10.03.1996
Sammendrag Psykiske problemer kan ofte manifestere seg gjennom somatiske symptomer. Av og til skjer det motsatte, at tilstander med organisk etiologi fremtrer og diagnostiseres som psykogene. Her...