Dietrichs E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dietrichs E

Lanska DJ, Dietrichs E
10.12.1998
Sammendrag Siden 1875 har det vært kjent at senerefleksene kan forandre seg som følge av neurologiske lidelser. Derfor er undersøkelse av senerefleksene en viktig del av den neurologiske...
Dietrichs E, Bovim G
20.08.1998
Klinisk håndtering av sykdommer i hjernen og resten av nervesystemet er i rivende utvikling. Tidligere ble neurologien av mange - til dels med rette - oppfattet som en rent diagnostisk spesialitet...
Magnusson A, Opjordsmoen S, Dietrichs E
10.03.1996
Sammendrag Psykiske problemer kan ofte manifestere seg gjennom somatiske symptomer. Av og til skjer det motsatte, at tilstander med organisk etiologi fremtrer og diagnostiseres som psykogene. Her...