Lungefunksjon blant norske husdyrbønder

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Lungefunksjonen hos et utvalg husdyrbønder ble undersøkt og sammenliknet med et norsk referansemateriale. Med unntak avPEF viste alle de målte variablene lavere verdier enn forventet. Forskjellene var statistisk signifikante for allevariabler bortsett fra for FVK. Grisebønder hadde høyere verdier enn andre bønder for FVK, FEV1 og PEF, mensfjærfebønder hadde lavere verdier enn andre bønder for PEF. En tredel av bøndene hadde mer enn 20% nedsettelse avFEF25-75%. Det kan tyde på at de mindre, perifere luftveiene hyppigere blir affisert enn de store, sentrale luftveier.Ved denne undersøkelsen er det ikke funnet noen enkeltårsak til lungefunksjonsforandringene, men bønder som hadde nyedriftsbygninger, hadde lavere lungefunksjon enn andre, spesielt for storfebønder om bygningene var oppført i årene1975-84.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media