Lungefunksjon blant norske husdyrbønder

Varslot M, Hilt B, Qvenild T, Langseth H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Lungefunksjonen hos et utvalg husdyrbønder ble undersøkt og sammenliknet med et norsk referansemateriale. Med unntak av PEF viste alle de målte variablene lavere verdier enn forventet. Forskjellene var statistisk signifikante for alle variabler bortsett fra for FVK. Grisebønder hadde høyere verdier enn andre bønder for FVK, FEV1 og PEF, mens fjærfebønder hadde lavere verdier enn andre bønder for PEF. En tredel av bøndene hadde mer enn 20% nedsettelse av FEF25-75%. Det kan tyde på at de mindre, perifere luftveiene hyppigere blir affisert enn de store, sentrale luftveier. Ved denne undersøkelsen er det ikke funnet noen enkeltårsak til lungefunksjonsforandringene, men bønder som hadde nye driftsbygninger, hadde lavere lungefunksjon enn andre, spesielt for storfebønder om bygningene var oppført i årene 1975-84.

Anbefalte artikler