Varslot M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Varslot M

Varslot M, Resell J, Fostad I Grunnan
20.11.1996
Sammendrag To epidemier med gastroenteritt i 1994 og 1995 i Nord-Trøndelag som med stor sannsynlighet var forårsaket av vannbåren campylobactersmitte, beskrives og diskuteres. Kortnebbgås under trekk...
Varslot M, Hilt B, Qvenild T, Langseth H
30.03.1996
Sammendrag Lungefunksjonen hos et utvalg husdyrbønder ble undersøkt og sammenliknet med et norsk referansemateriale. Med unntak av PEF viste alle de målte variablene lavere verdier enn forventet...