Qvenild T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Qvenild T

Varslot M, Hilt B, Qvenild T, Langseth H
30.03.1996
Sammendrag Lungefunksjonen hos et utvalg husdyrbønder ble undersøkt og sammenliknet med et norsk referansemateriale. Med unntak av PEF viste alle de målte variablene lavere verdier enn forventet...