Melbostad E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Melbostad E

Kongerud J, Myhre KI, Hauge OA, Kjuus H, Melbostad E, Aasen TB
28.02.1996
Sammendrag Artikkelen inneholder anbefalinger vedrørende standardisering av spesialisterklæringen ved yrkesbetingede lungesykdommer, og er blitt til i et samarbeid mellom Norsk forening for...
Aasen TB, Myhre KI, Kongerud J, Hauge OA, Kjuus H, Melbostad E
28.02.1996
Sammendrag Yrkesrelaterte lunge- og pleurasykdommer utgjør en utfordring både i klinisk og i forebyggende arbeid. Sykdomsgruppen krever innsikt i både yrkeseksponering og spesifikk lungemedisinsk...