Myhre KI

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Myhre KI

Kongerud J, Myhre KI, Hauge OA, Kjuus H, Melbostad E, Aasen TB
28.02.1996
Sammendrag Artikkelen inneholder anbefalinger vedrørende standardisering av spesialisterklæringen ved yrkesbetingede lungesykdommer, og er blitt til i et samarbeid mellom Norsk forening for...
Aasen TB, Myhre KI, Kongerud J, Hauge OA, Kjuus H, Melbostad E
28.02.1996
Sammendrag Yrkesrelaterte lunge- og pleurasykdommer utgjør en utfordring både i klinisk og i forebyggende arbeid. Sykdomsgruppen krever innsikt i både yrkeseksponering og spesifikk lungemedisinsk...