Storrøsten O-T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Storrøsten O-T

Haanæs OC, Kongerud J, Storrøsten O-T, Geiran O
28.02.1996
Sammendrag Nær halvparten av 227 pasienter med cystisk fibrose i Norge er 18 år eller eldre (opplysning fra Sosialmedisinsk institutt for cystisk fibrose). Det er derfor viktig at forskjellige...