Dahl O

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dahl O

Tveit KM, Dahl O, Gerner T
30.01.1996
Anbefalinger fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Sammendrag Bruken av kjemoterapi ved kolorektalcancer har endret seg vesentlig de siste årene. Dokumentasjonen av kliniske effekter er styrket,...
Bjerkeset T, Dahl O, Gerner T, Tveit KM
30.01.1996
Anbefaling fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Sammendrag Fikserte rectumcancere er i de aller fleste tilfeller (70%) primært ikke-resektable, og lokalt residiv oppstår i 50-70% hos dem som blir...