Tveit KM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tveit KM

Tveit KM
10.11.1997
Skylstad og medarbeidere beskriver i dette nummer av Tidsskriftet (1) en modell for palliativ cytostatikabehandling av pasienter med metastaserende cancer coli/recti i allmennpraksis. Fluorouracil...
Tveit KM, Dahl O, Gerner T
30.01.1996
Anbefalinger fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Sammendrag Bruken av kjemoterapi ved kolorektalcancer har endret seg vesentlig de siste årene. Dokumentasjonen av kliniske effekter er styrket,...
Bjerkeset T, Dahl O, Gerner T, Tveit KM
30.01.1996
Anbefaling fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Sammendrag Fikserte rectumcancere er i de aller fleste tilfeller (70%) primært ikke-resektable, og lokalt residiv oppstår i 50-70% hos dem som blir...