Eskild A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eskild A

Eskild A, Jeansson S, Jenum PA
20.06.1999
Sammendrag Forekomst av antistoffer mot herpes simplex-virus type 2 (HSV-2) blant gravide i Norge har ikke vært kjent. For å studere forekomst av antistoffer mot HSV-2 ble det fra en studiepopulasjon...
Eskild A
20.01.1999
Sammendrag Antall narkotikadødsfall er mer enn tredoblet på ti år og utgjør nå omtrent like mange dødsfall i aldersgruppen 15-40 år som antall døde av kreft, AIDS og meningokokksykdom til sammen. Det...
Magnus P, Eskild A
28.02.1998
Sammendrag Hensikten med artikkelen er å gjennomgå risikoanalyse i forebyggende medisin. Risikoanalyse består av tre hoveddeler; risikovurdering, risikohåndtering og risikokommunikasjon. Eksponering...
Eskild A, Stigum H, Magnus P
30.01.1996
Sammendrag HIV-/AIDS-epidemien i Norge er ikke blitt så omfattende som vi fryktet for ti år siden. De faktorene som påvirker HIV-spredning, er forekomst av viruset, HIV-transmisjonsraten, varighet av...