m2021/14
Minileder
Fra redaktøren
Leder
Kommentarer
Debatt
Kronikk
Fra andre tidsskrifter
Originalartikkel
Klinisk oversikt
Noe å lære av
Kort kasuistikk
Medisinen i bilder
Medisin og tall
Intervju
Legelivet
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Ph.d.-disputaser
Minneord

Gunnar Haukenes

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media