Tett i desa

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Poenget med et helsevesen er å fremme helse, ikke å drive kontroll og rapportering. Dette burde det være rimelig enighet om. Men enigheten strekker seg tydeligvis ikke helt inn i alle regjeringskontorene. I slutten av september 2021 gjeninnførte regjeringen krav om fraværsattest fra lege for elever i videregående skole. Ungdommer som er litt snufs eller har småfeber, pålegges igjen å oppsøke lege for å kunne være hjemme fra skolen på lovlig vis.

  Hvilken effekt denne tøvete ordningen har på fraværet, er ikke godt dokumentert. Det er derimot effekten på helsevesenet: Da ordningen ble innført i 2016, var det 30 % flere legekonsultasjoner i aldersgruppen 16–18 år sammenlignet med høsten før. Legemiddeluttaket, særlig for luftveisantibiotika, økte også markant i denne aldersgruppen, har Folkehelseinstituttet beregnet. Effekten av at ungdommer på vei inn i voksenlivet lærer seg å medikalisere banale småplager og fraskrive seg ansvar for egen helse, er vanskeligere å beregne. Ordningen er ikke bare tett i nesa. Den er tett i pappen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media