Tema: Hiv/aids
NO IMAGE
29.11.2006
40 millioner mennesker lever med hiv. Hvert år blir fem millioner nye smittet. På verdensbasis dør flere av aids enn av noen annen infeksjonssykdom. 25 millioner har mistet livet på de 25 årene som...
NO IMAGE
29.11.2006
Aids/hivinfeksjon er siden oppdagelsen i 1981 den sykdom som de siste tiår har hatt størst innvirkning globalt på endrede leveutsikter. I 1981 var leveutsiktene for en aidspasient i gjennomsnitt 6 – ...
NO IMAGE
29.11.2006
I 2006 er det 25 år siden de første pasientene med sykdommen som senere skulle få navnet ervervet immunsviktsyndrom – aids – ble beskrevet i meldingsbladet til folkehelseinstituttet i USA ( 1 ). Bare...
NO IMAGE
29.11.2006
Meldte hivtilfeller per 100 000 innbyggere i 2005 for regioner og land i Barentsregionen og området rundt Østersjøen ( 3 ). For Polen data for 2004 Oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 og de endrede...
NO IMAGE
29.11.2006
For 25 år siden ble de første aidstilfellene i USA beskrevet . Men allerede i slutten av 1970-årene hadde det funnet sted en markert øking i tilfeller av immunsviktassosiert sykdom i daværende Zaire...
NO IMAGE
29.11.2006
For 25 år siden kom de første rapportene fra USA om tilstanden som senere fikk betegnelsen aids. Tidsskriftet markerer den internasjonale aidsdagen 1. desember med flere artikler om hiv og aids...
NO IMAGE
29.11.2006
Det er i år 25 år siden de første rapportene om uforklarlige utbrudd av Pneumocystis jiroveci og Kaposis sarkom blant unge, tidligere friske homoseksuelle menn i California og New York. Noen tid...