Artikkel

For 25 år siden kom de første rapportene fra USA om tilstanden som senere fikk betegnelsen aids. Tidsskriftet markerer den internasjonale aidsdagen 1. desember med flere artikler om hiv og aids. Artiklene er redigert av Erlend Hem.

Foto © Science Photo Library/GV-Press

I dette nummeret

Anbefalte artikler