Møte 21.8.2008
NO IMAGE
25.09.2008
Legeforeningen ser behovet for bedre kartlegging av årsaker til plutselig og uforklarlig barnedød, men er kritisk til myndighetenes forslag. Helse- og omsorgsdepartementets forslag, som innebærer...
NO IMAGE
25.09.2008
Ny læringsplattform – nettbasert læring Sentralstyret har vedtatt å gå til anskaffelse av ny læringsplattform for Legeforeningens nettbaserte opplæringstilbud. Legeforeningen har siden 2000 utviklet...
NO IMAGE
25.09.2008
Fremtidig organisering av nødmeldetjenesten I brev til helseministeren, justisministeren, Stortingets helse- og omsorgskomité, Stortingets justiskomité og partienes gruppeledere på Stortinget har...
NO IMAGE
25.09.2008
Legeforeningen støtter myndighetenes forslag om å bedre rettsstillingen til barn av pasienter med alvorlige sykdommer eller skader, men understreker at dette må gjøres på en annen måte enn foreslått...
NO IMAGE
25.09.2008
Utkastet til nasjonal veileder for prosess knyttet til begrensning av livsforlengende behandling oppfyller formålet om å bidra til at beslutninger tas på et godt faglig grunnlag. Det mener...