Møte 20.4.2006
NO IMAGE
25.05.2006
Det bør fremgå at Legeforeningen og Legemiddelindustriforeningens (LMI) råd for legemiddelinformasjon er et felles organ for begge foreningene. Det understreker Legeforeningen i sin tilbakemelding på...
NO IMAGE
25.05.2006
Legeforeningen har i flere år arbeidet for å få iverksatt og finansiert lederutviklingsprosjekter for å øke andelen kvinnelige leger i ledende stillinger i spesialistheletjenesten. I 2005...
NO IMAGE
25.05.2006
Legeforeningen støtter arbeidet med videreutvikling av den faglige og etiske standarden for bioingeniører, men finner forslaget til spesialistgodkjenning noe ufullstendig og lite konkretisert. Det...
NO IMAGE
25.05.2006
Lokalsykehusenes fremtidige rolle Sentralstyret slutter seg med noen endringer til utkast til endelig rapport om lokalsykehusenes fremtidige rolle. Rapporten presenteres for landsstyremøtet. Forslag...