Spesialistgodkjenning for bioingeniører

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter arbeidet med videreutvikling av den faglige og etiske standarden for bioingeniører, men finner forslaget til spesialistgodkjenning noe ufullstendig og lite konkretisert.

Det sier foreningen i en høringsuttalelse til Bioingeniørfaglig institutt (BFI), et organ i fagorganisasjonen NITO. BFI har foreslått å etablere en spesialistgodkjenning for bioingeniører for å stimulere den enkelte arbeidsplass og den enkelte bioingeniør til faglig kompetanseutvikling og på denne måten møte utfordringene i den fremtidige laboratorietjenesten.

En ordning knyttet sterkt opp til den enkelte bioingeniør på sin arbeidsplass vil etter Legeforeningens syn ikke bidra til en generell kvalitetssikring av spesialistkompetanse, og vil kunne føre til at godkjente spesialister fra ulike arbeidssteder ikke innehar samme kompetanse innenfor samme fagområde.

Utdanningsopplegget som foreslås er positivt og verdifullt som videreutdanning, men dette kan ikke gi grunnlag for standardisert spesialistutdannelse med godkjenning fra myndighetene, mener foreningen. En videreutdanning innenfor bioingeniørfaget kan med fordel knyttes til masterprogrammene ved universitetssykehusene i nært samarbeid med universitetsklinikkene, mener Legeforeningen.

Anbefalte artikler