Frist meg inn i ledelse

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har i flere år arbeidet for å få iverksatt og finansiert lederutviklingsprosjekter for å øke andelen kvinnelige leger i ledende stillinger i spesialistheletjenesten.

I 2005 gjennomførte Helse Sør, Helse Øst og Legeforeningen et pilotprosjekt kalt «Frist meg inn i ledelse» for å motivere kvinnelige leger til å påta seg lederansvar og gi dem forståelse for hva slikt ansvar innebærer. I sluttrapporten fremgår det at deltakerne synes prosjektet har gitt dem økt interesse for og forståelse for ledelse. Styringsgruppen vurderer pilotprosjektet som meget vellykket, og anbefaler derfor at de tre samarbeidende parter iverksetter et nytt prosjekt med samme målgruppe og geografiske avgrensing som tidligere.

Legeforeningen er meget tilfreds med den positive tilbakemeldingen på pilotprosjektet, og vil sammen med Helse Sør RHF og Helse Øst RHF gjennomføre et nytt «Frist meg inn i ledelse»-prosjekt for å øke andelen kvinnelige legeledere i sykehus. Det forutsettes at prosjektet skal ha samme målgruppe og geografiske avgrensning som tidligere, men at prosjektet justeres noe, i tråd med sluttrapporten. Sentralstyret bevilger inntil kr 150 000 til prosjektet.

Anbefalte artikler