Møte 20.10.2004
NO IMAGE
02.12.2004
– Arbeids- og administrasjonsdepartementets forslag til ny lov om statens embets- og tjenestemenn fremmes på et altfor tidlig tidspunkt. Dette skriver Legeforeningen i et høringssvar til Akademikerne...
NO IMAGE
02.12.2004
– Forslaget til nasjonale retningslinjer for håndtering av legemiddelassistert rehabilitering i apotek virker grundig gjennomtenkt og erfaringsbasert. Illustrasjon Øystein Førre Det skriver...
NO IMAGE
02.12.2004
Legeforeningen støtter forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utvide området for individuell plan til også å gjelde sosialtjenesten. Det understrekes at hensikten med dette må være å bedre...
NO IMAGE
02.12.2004
Legeforeningen ønsker forslaget velkommen, men mener etter en helhetsbetraktning at dokumentet bør bearbeides ytterligere før det kan anses som tjenlig for formålet. – Det gjelder spesielt avsnittene...