Møte 11.10.2005
NO IMAGE
15.12.2005
Personer som har tannproblemer forårsaket av nødvendig medisinsk behandling, må gis rett til offentlig finansiert tannhelsetjeneste. Det skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse til Helse- og...
15.12.2005
Legeforeningen støtter i hovedsak et lovforslag om at personell som skal yte helse- eller sosialtjenester til barn eller utviklingshemmede skal avkreves politiattest. Plikten til å avkreve...
NO IMAGE
15.12.2005
Evaluering av regionsutvalgene Sentralstyret har vedtatt endringer i gjennomføringen av evalueringen av regionsutvalgene. Størrelsen på styringsgruppen vil bli redusert, rekkefølgen av de ulike...
NO IMAGE
15.12.2005
Forslaget om regulering av interkommunale samarbeidsmodeller kan bidra til en bedre struktur på samarbeidet mellom kommunene. Det skriver Legeforeningen i et høringssvar til Kommunal- og...