Møte 10.12.2004
NO IMAGE
20.01.2005
Legeforeningen er i hovedsak positiv til innholdet i et høringsnotat om nasjonal strategi for arbeid innenfor kreftomsorgen. I notatet fremgår det at forskning og kartlegging av langtidseffekter,...
NO IMAGE
20.01.2005
Helsepersonelloven På landsstyremøtet 2004 ble det i et oversendelsesvedtak anmodet om å konkretisere overfor medlemmene og allmennheten hva helsepersonellovens taushetspliktskrav innebærer for...
NO IMAGE
20.01.2005
Legeforeningen er positiv til et forslag om å utvide unntaket for forhåndskontroll av forskningsprosjekter gjennom å begrense konsesjonsplikten og i stedet legge større vekt på etterkontroll av slike...
NO IMAGE
20.01.2005
Et dommerledet narkotikaprogram kan bidra til at pasienter med alvorlig rusmiddelmisbruk får bedre behandling og oppfølging enn i dag. Det skriver Legeforeningen i ethøringssvar til en rapport fra en...
20.01.2005
Legeforeningen etterspør en større grad av prioritering mellom tiltak samt en handlingsplan for måloppnåelse i ny rapport om fremtidig kreftstrategi. Det er nødvendig dersom rapporten skal tjene som...