Psykiatri
30.04.2020
Med nåværende antiepileptiske legemidler oppnår rundt to tredjedeler rimelig god anfallskontroll. De øvrige blir ansett som legemiddelresistente. Men er de virkelig det? Rundt en tredjedel av...
NO IMAGE
24.04.2020
Det må leggast ein plan for handtering av covid-19-smitte innan psykisk helsevern. Covid-19-pandemien påverker alle. I samfunnet vil arbeidsløysa auke, me får kvardagen endra, og mangelen på struktur...
NO IMAGE
20.04.2020
Knut Engedal, Marit Tveito, red. Alderspsykiatri 474 s, tab, ill. Tønsberg: Aldring og helse, 2019. Pris NOK 650 ISBN 978-82-8061-385-1 Knut Engedal og Marit Tveito har vært redakt...
NO IMAGE
20.04.2020
Jørgen Alving, Anne Sabers, Peter Uldall Epilepsi En basisbog. 2. utg. 159 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2019. Pris DKK 300 ISBN 978-87-93810-17-4 Forrige utgave av denne...
20.04.2020
En tidligere frisk og velfungerende ung kvinne ble innlagt på akuttpsykiatrisk avdeling med spørsmål om depressiv psykose. Det skulle vise seg at hun hadde et stort sarkom i venstre atrium. En kvinne...
20.04.2020
Hendelser av stor samfunnsmessig betydning førte til dårligere humør hos amerikanske turnusleger. Foto: Reuters / NTB Scanpix Vi vet etter hvert en del om hvordan arbeidspress, stress, vaktbelastning...
17.04.2020
Effekten av nevroleptika oppleves svært ulikt – fra mindre hallusinasjoner og bedre livskvalitet til sløvhet og initiativløshet. Illustrasjon: Olga Chalovskaia / iStock Nevroleptika blir ofte...
NO IMAGE
30.03.2020
Hans-Jørgen Wallin Weihe, red. Doping Avhengighet, forfengelighet og ytelse. 317 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019. Pris NOK 398 ISBN 978-82-02-58697-3 Doping er et vidt begrep...
30.03.2020
Sorg er ikke sykdom, men noen blir likevel syke av sorg. Freud var en av de første som forsøkte å forstå hvorfor. «Melankoli» av Edvard Munch fra 1892. Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet Sigmund...
NO IMAGE
16.03.2020
Arnulf Kolstad, Ragnfrid Kogstad, red. Medikalisering av psykososiale problemer 284 s, tab, ill. Oslo: Abstrakt forlag, 2019. Pris NOK 397 ISBN 978-82-7935-396-6 Denne boken oppfattes ikke som en...