Annonse
Annonse
Nevrologi
26.06.2018
Arvelige muskelsykdommer er en heterogen gruppe sykdommer som kan manifestere seg ved fødsel, eller symptomene oppstår i barneår eller voksen alder. Personer med arvelig muskelsykdom har tidligere...
26.06.2018
Ragnar Stien synes han lærte mest om seg selv da han, iført skuddsikker vest, bygde en sykehusavdeling for ryggmargsskadede i Sarajevo. Nå bruker han tid på å lure på hvorfor Shakespeare lot en mann...
26.06.2018
En mann i 40-årene ble i løpet av få måneder innlagt gjentatte ganger med nye hjerneinfarkter og transitorisk iskemisk anfall (TIA). Utredningen identifiserte to tilstander som begge kan gi...
26.06.2018
Et protein med viruslignende egenskaper kan kapsle inn mRNA for å transportere det fra nevron til nevron. Nerveceller. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB Scanpix Arc-proteinet (...
28.05.2018
Silje Bringsrud Fekjær Ph.d. – en veiviser 132 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 299 ISBN 978-82-05-51066-1 Dette er en praktisk orientert håndbok som handler om hvordan man skal...
28.05.2018
I ny nasjonal retningslinje for behandling av hjerneslag anbefales bruk av klopidogrel som sekundærprofylakse. Men hos én av fem er metaboliseringen av klopidogrel nedsatt, det er derfor usikkert om...
28.05.2018
Tusen takk til Kleggetveit og medarbeidere for et særdeles viktig innspill. Nevrofysiologisk tilleggsundersøkelse burde selvsagt vært nevnt som ledd i diskusjonen av den diagnostiske prosessen rundt...
28.05.2018
Vi takker Holmberg og medarbeidere for en interessant presentasjon av en kritisk syk pasient med botulisme ( 1 ). Dette er en potensielt livstruende nevromuskulær sykdom hvor det er viktig å komme i...
18.05.2018
Én uke etter en feriereise til Sri Lanka fikk en kvinne nakke- og hodepine og endret bevissthet. Tverrfaglig samarbeid var en viktig forutsetning for å avklare tilstanden. En kvinne i 30-årene ble...
08.05.2018
Emosjonell inkontinens er et talende uttrykk som har vært i bruk i mange år. Symptomet kjennetegnes av umotivert gråt eller latter. Dette er relativt vanlig den første tiden etter hjerneslag og...