Infeksjonssykdommer
27.03.2020
I juli 1918 kom spanskesyken til Andøya. Kommunelege Christian Fredrik Rossow nedtegnet sine erfaringer med epidemien. Hans beskrivelser har klare likhetstrekk med dagens covid-19-epidemi. Kart over...
25.03.2020
Folkehelseinstituttet har sammenfattet en hurtigoversikt over luftbåren smitte av koronaviruset. Deres litteratursøk har ikke ledet til funn av studier som dokumenterer at det forekommer luftbåren...
24.03.2020
Hvor skal koronapasientene ligge? «Det ligger pasienter i alle sykehussenger i Norge.» Dette uttalte fagdirektør Svein Lie 6. mars ( 1 ) – før det var én eneste...
24.03.2020
Svært få barn har testet positivt i covid-19-utbruddet. Dette kan tyde på at barn enten får milde symptomer eller at færre blir smittet. Covid-19-smitteutbruddet som startet i Kina i desember 2019,...
23.03.2020
Alvorlig koronavirussykdom er assosiert med hyperinflammasjon. Foto: Einar Nilsen Nylig publiserte The Lancet en artikkel av Puja Mehta og medarbeidere hvor det diskuteres om sekundær hemofagocytisk...
23.03.2020
I en overbefolket flyktningleir vil det være umulig å følge WHOs anbefalinger. Det internasjonale samfunnet må bidra med medisinsk hjelp til sårbare grupper i denne pågående pandemien. Medio mars...
22.03.2020
Svært mange antibiotikaforskrivninger i en stor studie i USA manglet adekvat indikasjon. Illustrasjon: Science History Images / Alamy Stock Photo Overbehandling og feilbehandling med antibiotika er...
22.03.2020
Intravenøs administrering av BCG-vaksine ga nesten full beskyttelse mot M. tuberculosis i en apestudie. Lungene til apene i studien. Det røde og gule viser betennelse fra tuberkulose. Dyrene på øvre...
20.03.2020
Flere norske sykehus er i nå gul beredskap mens de forbereder seg på å ta imot en bølge av alvorlig syke covid-19-pasienter. For mange er elektive operasjoner utsatt på ubestemt tid. På toppen av det...
20.03.2020
Dersom helsepersonell opplever milde symptomer på luftveisinfeksjon bes de nå om å se an symptomene i to døgn før de testes for covid-19. Folkehelseinstituttet har nå publisert nye retningslinjer for...