Infeksjonssykdommer
29.04.2020
Pasienter med multippel sklerose behandles ofte med immunsuppressive medisiner og har ofte funksjonssvikt eller andre sykdommer. De kan derfor ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 hvis de...
28.04.2020
En arbeidsgruppe ved FHI har jobbet intenst med å samle alle publiserte forskningsartikler om pandemien i et interaktivt kart. Nå er det tilgjengelig for alle. – Dette er en type systematisk...
24.04.2020
Den nåværende pandemien, forårsaket av sars-CoV-2-viruset, ble spådd å nå Norge kort tid etter utbruddet i Kina ( 1 ). Etter vedtaket fra regjeringen om næ...
24.04.2020
Han fikk nesten skåret opp halsen da han ble rammet av et luftveisvirus som syvåring. 60 år senere har professor og mikrobiolog Ørjan Olsvik reist verden rundt for å bekjempe mikroorganismer. Nå...
17.04.2020
Et formål med å «flate ut kurven» for covid-19-pandemien er å vinne tid, så helsevesenet kan forberede seg. Skrøpelige eldre kan ha mye å vinne på at vi bruker tiden godt. Jeg ser fem områder som...
15.04.2020
Helsetjenesteassosierte infeksjoner er en viktig dødsårsak i sykehus ( 1 ). Det er estimert at om lag 1/3 av dødsfallene i sykehus i Norge skyldes uønskede hendelser, men andel infeksjoner er ikke...
13.04.2020
En ny vaksine mot denguefeber ser ut til å være mer effektiv enn den som brukes i dag. Illustrasjon: smuay/iStock Denguefeber kan i milde tilfeller være asymptomatisk, men kan i alvorlige tilfeller...
06.04.2020
Afrika sør for Sahara har lenge vært spart for covid-19, men pandemien kjenner ingen grenser. En solidarisk respons på pandemien er avgjørende for global helse, internasjonal økonomisk utvikling og...
03.04.2020
God palliasjon for pasienter kan sikres gjennom kunnskap, planlegging, beredskap og samarbeid på tvers av nivåer i helsetjenesten. Dette er spesielt viktig under en pandemi. Palliativ behandling har...
03.04.2020
Et ektepar opplevde at konen fikk manglende luktesans og mannen fikk manglende smakssans noen dager etter nærkontakt med en covid-19-smittet person. De hadde ingen andre symptomer, men fikk begge to...