Anestesiologi
NO IMAGE
11.01.2021
Trombocytopeni er definert som trombocyttmengde < 150 · 10 9 /L og forekommer hyppig hos kritisk syke pasienter. Tilstanden utvikles som følge av redusert produksjon, økt...
05.01.2021
Bruk av sitrat fremfor heparin under dialysebehandling av pasienter med akutt nyresvikt gir lengre filterlevetid, ifølge en ny multisenterstudie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB Ved...
NO IMAGE
14.12.2020
Lars S. Rasmussen, Jacob Steinmetz Anæstesi 5. utg. 381 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2020. Pris DKK 450 ISBN 978-87-93590-95-3 Kirurgisk anestesi ble i New England...
14.12.2020
Sykdomsbildet ved covid-19 kan variere fra asymptomatisk forløp til akutt lungesviktsyndrom (ARDS, acute respiratory distress syndrome ) og død ( 1 ). Det er estimert at 15–40 % av sykehusinnlagte...
24.11.2020
I Folkehelseinstituttets innstilling om hvem som skal prioriteres for koronavaksinering, er ikke helsepersonell i fremste rekke. Dette strider mot vanlig praksis og internasjonale anbefalinger, og...
12.10.2020
Ved traumatiske amputasjonsskader kan gjenværende metallfragmenter være et problem, viser ny studie. Fra venstre: Mads Gilbert, Hanne Heszlein-Lossius, Anas Ismail og Nashwa Skaik. Foto: Maisara...
08.10.2020
Hun vokste opp i en ishall og har vært norgesmester i kunstløp tre ganger. Mye trening på glatt is kan ha bidratt til at anestesilegen klarer å sjonglere nasjonale verv i idretten med håndtering av...
02.10.2020
Togulykker, store branner eller terrorangrep kan føre til at det er mange skadde pasienter samtidig. Hvilke pasienter skal behandles først når ressursknapphet gjør at vi må velge? Helsedirektoratet...
29.09.2020
Også pasienter med initialt mildt forløp av covid-19 rapporterer langvarige symptomer i form av blant annet brystsmerter, tungpustethet, hodepine og utmattelse. Mange har nedsatt livskvalitet. Vi har...
28.09.2020
Antibiotikaresistens er en av de alvorligste truslene mot folkehelsen. Det utvikles få nye antibiotika, og resistensproblemene øker. Rasjonell bruk av eksisterende antibiotika blir derfor stadig...