Zeller B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Zeller B

Zeller B, Bangstad H-J
10.03.1998
Sammendrag Inhalasjon av racemisk adrenalin er en viktig del av behandlingen av inflammatorisk luftveisobstruksjon hos barn. I Norge har det de siste årene vært flere tilfeller av aksidentell...
Zeller B
20.09.1997
Sammendrag Transitorisk erytroblastopeni er en akutt anemiform hos småbarn som kjennetegnes ved en forbigående aplasi i den røde cellerekken i beinmargen av ukjent årsak. Forekomsten er trolig økende...
Zeller B, Glomstein A, Wesenberg F
10.08.1996
Sammendrag Behandling av akutt immuntrombocytopenisk purpura har i lang tid vært gjenstand for kontroversielle diskusjoner. Interessegruppen for pediatrisk hematologi og onkologi (IPHO) innen Norsk...
Zeller B, Lie SO
10.08.1996
Hvor mye utredning og behandling er meningsfull? Sammendrag Immuntrombocytopenisk purpura er en postinfeksiøs trombocytopeni med generalisert blødningstendens. Sykdommen er hos barn oftest...