Utredning og behandling av immuntrombocytopenisk purpura hos barn i Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Behandling av akutt immuntrombocytopenisk purpura har i lang tid vært gjenstand for kontroversielle diskusjoner.Interessegruppen for pediatrisk hematologi og onkologi (IPHO) innen Norsk barnelegeforening har tidligere kommet medanbefalinger. Vi ønsket nå å kartlegge dagens behandling av akutt immuntrombocytopenisk purpura ved norskebarneavdelinger ved hjelp av et spørreskjema. Svarskjema fra 22 avdelinger (bl.a. samtlige regionsykehus) kunnevurderes. Estimert antall nye tilfeller per år var totalt 54 hviket betyr en insidens på 6,7/100000 barn. De flesteavdelinger behandler få (eŸn til tre) pasienter per år. Spørreundersøkelsen viste at både utredning og behandling istore trekk følger anbefalingene fra IPHO. Uenigheten er størst omkring indikasjon for oppstart av medikamentellbehandling (laveste aksepterte blodplatetall er 5-30 3 109/l) og valg av medikament (1/3 bruker prednisolon per os somførstehåndspreparat, 2/3 immunglobuliner intravenøst). Oppslutningen omkring spørreundersøkelsen viser at det finnesstor interesse for emnet. Det er nå kommet i gang en prospektiv registrering av alle nye tilfeller avimmuntrombocytopenisk purpura i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media