Transitorisk erytroblastopeni hos barn

Zeller B Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Transitorisk erytroblastopeni er en akutt anemiform hos småbarn som kjennetegnes ved en forbigående aplasi i den røde cellerekken i beinmargen av ukjent årsak. Forekomsten er trolig økende. I Barneavdelingen, Sentralsykehuset i Akershus, har vi sett 16 slike pasienter i perioden 1990-96. Barna var i alderen 2-48 måneder. Samtlige hadde en alvorlig anemi med gjennomsnittlig laveste hemoglobinverdi 4,9 g/100 ml (2,2-7,8 g/100 ml). Retikulocyttallet var lavt hos 14, mens to pasienter hadde en retikulocytose. Det ble ikke funnet annen hematologisk sykdom hos noen. Ti pasienter ble undersøkt med henblikk på parvovirusinfeksjon, samtlige var serologisk negative. Bortsett fra blodtransfusjoner (seks pasienter) ble det ikke gitt noen behandling. Retikulocyttstigningen som tegn på påbegynt regenerasjon, ble observert etter et intervall på gjennomsnittlig 11,8 dager. Artikkelen gir en kort oversikt over transitorisk erytroblastopeni, en anemiform som initialt kan by på diagnostiske utfordringer.

Anbefalte artikler