Transitorisk erytroblastopeni hos barn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Transitorisk erytroblastopeni er en akutt anemiform hos småbarn som kjennetegnes ved en forbigående aplasi i den rødecellerekken i beinmargen av ukjent årsak. Forekomsten er trolig økende. I Barneavdelingen, Sentralsykehuset i Akershus,har vi sett 16 slike pasienter i perioden 1990-96. Barna var i alderen 2-48 måneder. Samtlige hadde en alvorlig anemimed gjennomsnittlig laveste hemoglobinverdi 4,9 g/100 ml (2,2-7,8 g/100 ml). Retikulocyttallet var lavt hos 14, mens topasienter hadde en retikulocytose. Det ble ikke funnet annen hematologisk sykdom hos noen. Ti pasienter ble undersøktmed henblikk på parvovirusinfeksjon, samtlige var serologisk negative. Bortsett fra blodtransfusjoner (seks pasienter)ble det ikke gitt noen behandling. Retikulocyttstigningen som tegn på påbegynt regenerasjon, ble observert etter etintervall på gjennomsnittlig 11,8 dager. Artikkelen gir en kort oversikt over transitorisk erytroblastopeni, enanemiform som initialt kan by på diagnostiske utfordringer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media