Immuntrombocytopenisk purpura hos barn - kontroverser og konsens

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hvor mye utredning og behandling er meningsfull?

  Sammendrag

  Immuntrombocytopenisk purpura er en postinfeksiøs trombocytopeni med generalisert blødningstendens. Sykdommen er hosbarn oftest selvbegrensende, men faren for hjerneblødninger har ført til kontroverser vedrørende behandlingsindikasjonog -intensitet. Nesten samtlige hjerneblødninger beskrevet i litteraturen etter 1970 oppstod ved platetall lavere enn15 3 109/l og rammet under 1% av barna. Ved typiske tilfeller av akutt immuntrombocytopenisk purpura klarer man seg medet minimum av laboratorieprøver. Behandlingsindikasjonen avhenger mer av klinisk blødningstendens enn avtrombocyttallet. Det er hittil ikke påvist signifikant forskjell i behandlingseffekt mellom immunglobuliner ogsteroider.

  I 10-25% blir sykdommen kronisk, men spontan helbredelse er beskrevet selv etter mange år. Behandlingsopplegget vedden kroniske formen må i høy grad individualiseres. Kontinuerlig steroidbehandling i mer enn tre uker erkontraindisert. Splenektomi bør helst unngås da faren for postsplenektomisepsis er like stor som faren for livstruendeblødninger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media