Feiladministrering av racemisk adrenalin

Zeller B, Bangstad H-J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Inhalasjon av racemisk adrenalin er en viktig del av behandlingen av inflammatorisk luftveisobstruksjon hos barn. I Norge har det de siste årene vært flere tilfeller av aksidentell intravenøs injeksjon av adrenalinoppløsning beregnet kun til inhalasjon. Denne oppløsningen har en adrenalinkonsentrasjon 110 ganger den man finner i katastrofeadrenalin (0,1 mg/ml). Intravenøs injeksjon av adrenalin beregnet til inhalasjonsbruk kan føre til umiddelbar hypertensjon, senere hypotensjon, iskemi, hjertesvikt, lungeødem, lungesvikt og behov for respiratorbehandling. Det kliniske bildet hos de tre pasienter vi beskriver, var uhyre dramatisk. De injiserte doser var 0,16-1,1 mg l-adrenalin per kg kroppsvekt. Alle barna har overlevd uten sekvele. Hensikten med artikkelen er å minne om muligheten for feilmedisinering og å foreslå tiltak som begrenser risikoen for intravenøs injeksjon av inhalasjonsadrenalin.

Anbefalte artikler