Ytterstad B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ytterstad B

Ytterstad B, Sørbye S
30.04.1999
Sammendrag Antall trafikkdrepte i Norge økte med 16,5% fra 1997 til 1998 - 353 personer omkom i 1998. Mens den svenske Riksdagen har vedtatt nullvisjonen, null drepte og alvorlig skadede i trafikken...
Ytterstad B
28.02.1999
Verdens helseorganisasjon har utarbeidet en prognose for hvordan verdens sykdomspanorama vil endre seg frem mot år 2020. Skader vil ifølge dette langtidsvarselet utgjøre en økende andel av den totale...
Ytterstad B
10.01.1999
Sammendrag Målt i tapte leveår er ulykkesskader et større samfunnsmessig problem enn kreft. I skadeepidemiologisk forskning er det publisert mange deskriptive studier, men litteraturen er fattig på...
Ytterstad B
20.04.1996
Skader og ulykker har enorme konsekvenser, både for individ og samfunn. Kostnaden for skader i Norge ble i 1991 beregnet til 20 milliarder kroner (1). Ulykker forårsaker tap av flere leveår enn kreft...