Nullvisjonen for trafikkulykker i Norge

Ytterstad B, Sørbye S Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Antall trafikkdrepte i Norge økte med 16,5% fra 1997 til 1998 - 353 personer omkom i 1998. Mens den svenske Riksdagen har vedtatt nullvisjonen, null drepte og alvorlig skadede i trafikken, er tilsvarende politiske vedtak ikke gjort i Norge. Konsekvensene av et aktivt arbeid mot en slik nullvisjon er dramatiske. Aktuelle tiltak er nedsetting av fartsgrensene, påbudt sykkelhjelm, alkolås og intelligent fartsholder. Dette kan oppfattes av publikum som inngrep i den personlige frihet. Imidlertid er det vanskelig politisk og moralsk å være mot nullvisjonen for drepte og alvolig skadede i trafikken. Leger bør med sin faglige tyngde både som behandlere og forebyggere være pådrivere for at nullvisjonen kan realiseres.

Anbefalte artikler