Nullvisjonen for trafikkulykker i Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Antall trafikkdrepte i Norge økte med 16,5% fra 1997 til 1998 - 353 personer omkom i 1998. Mens den svenske Riksdagenhar vedtatt nullvisjonen, null drepte og alvorlig skadede i trafikken, er tilsvarende politiske vedtak ikke gjort iNorge. Konsekvensene av et aktivt arbeid mot en slik nullvisjon er dramatiske. Aktuelle tiltak er nedsetting avfartsgrensene, påbudt sykkelhjelm, alkolås og intelligent fartsholder. Dette kan oppfattes av publikum som inngrep iden personlige frihet. Imidlertid er det vanskelig politisk og moralsk å være mot nullvisjonen for drepte og alvoligskadede i trafikken. Leger bør med sin faglige tyngde både som behandlere og forebyggere være pådrivere for atnullvisjonen kan realiseres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media