Per Wiik Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Wiik Johansen

Johan Ræder, Vegard Dahl, Anne Markestad, Arve Nordbø, Anne Hilde Roaldset, Audun Stubhaug, Bjørn Søeberg, Anke Willke, Vidar Aasbø, Per Wiik Johansen
02.02.2017
Vi takker Dale og medarbeidere for et interessant innspill ( 1 ) til vår korte kommentarartikkel om å skifte ut intravenøst ketobemidon med enten morfin eller oksykodon ved våre sykehus ( 2 ). De...
Mimi Stokke Opdal, Per Wiik Johansen
11.10.2016
Increased risk of bleeding is a serious adverse effect – can monitoring of therapy involving the new oral anticoagulants (therapeutic drug monitoring) enhance drug safety? In the Norwegian...
Johan Ræder, Vegard Dahl, Anne Markestad, Arve Nordbø, Anne Hilde Roaldset, Audun Stubhaug, Bjørn Søeberg, Anke Willke, Vidar Aasbø, Per Wiik Johansen
11.10.2016
Ketobemidon (Ketorax) har i flere tiår vært et av de mest brukte intravenøse opioider i Norge. Ved våre sykehus har vi imidlertid bestemt at bruken av dette preparatet skal opphøre. Årsakene er...
Mimi Stokke Opdal, Per Wiik Johansen
11.10.2016
Økt blødningsrisiko er en alvorlig bivirkning – kan anvendelse av terapikontroll ved bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene bidra til økt legemiddelsikkerhet? I Reseptregisteret og annen...
Johan Ræder, Vegard Dahl, Anne Markestad, Arve Nordbø, Anne Hilde Roaldset, Audun Stubhaug, Bjørn Søeberg, Anke Willke, Vidar Aasbø, Per Wiik Johansen
30.09.2016
Ketobemidon (Ketorax) har i flere tiår vært et av de mest brukte intravenøse opioider i Norge. Ved våre sykehus har vi imidlertid bestemt at bruken av dette preparatet skal opphøre. Årsakene er...
Øyvind Melien, Per Wiik Johansen, Hans Erik Rugstad
06.11.2003
I flere land er det nå opprettet poliklinisk virksomhet innen klinisk farmakologi. Dette gjelder bl.a. Nederland, Canada og Storbritannia. Italia, Israel og Australia følger snart etter...
Øyvind Melien, Per Wiik Johansen, Tone Westergren, Hans Erik Rugstad
26.06.2003
Warfarin har vært brukt i nær 60 år i antikoagulasjonsbehandling, med indikasjonsområder som inkluderer forebygging og behandling av tromboembolisk sykdom ( 1 , 2 ). Den individuelle respons på slik...
Per Wiik Johansen, Stein Bergan, Helge Rootwelt, Eli Anne Kvittingen, Hans Erik Rugstad
30.11.2002
Det er så langt karakterisert 18 humane cytokrom P-450 (CYP)-familier, og minst tre av disse er involvert i metabolismen av legemidler (CYP1 – 3) (1). Selv om enzymene finnes i en rekke vev, er det...
Anne Cappelen, Per Wiik Johansen
20.01.2005
Det er alltid idrettsutøvers ansvar hva han/hun inntar av ulike stoffer/legemidler. Men også legene har et ansvar: Leger må ikke forskrive legemidler som står på dopinglisten til idrettsutøvere med...