Per Wiik Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Per Wiik Johansen (f. 1956) er dr.med. og spesialist i klinisk farmakologi. Han er seksjonsoverlege ved Seksjon for legemiddelkomité og -sikkerhet, Avdeling for farmakologi, og er leder av legemiddelkomiteen ved Oslo universitetssykehus.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Per Wiik Johansen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media