Widerøe T-E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Widerøe T-E

Soma J, Dahl KJ, Widerøe T-E
20.02.1999
Sammendrag Pasienter med høyt blodtrykk på legekontoret, men “normalt” ambulatorisk blodtrykk, har såkalt kontorhypertensjon. Denne undergruppen av mennesker med hypertensjon, som i enkelte studier...
Widerøe T-E, Thelle D
20.02.1999
Sammendrag Konsensuskonferansen og rapporten Behandling av mild hypertensjon har vært omtalt i Tidsskriftet. Omtalen kan oppfattes som unødvendig negativ. Skal en anbefaling om hypertensjon ved en...
Widerøe T-E, Dahl KJ
10.06.1998
Sammendrag En norsk konsensusrapport om mild hypertensjon og det siste amerikanske handlingsprogram om hypertensjon, Joint National Committee Vl, ble begge publisert i slutten av 1997. Prevalens av...
Nordal KP, Hartmann A, Leivestad T, Halvorsen S, Iversen BM, Widerøe T-E, Julsrud J
20.11.1996
Sammendrag Utvikling av arbeidsbelastningen i grenspesialiteten nefrologi i tidsrommet 1985-95 gjennomgås og sammenholdes med tilgangen på nye stillinger. Pålitelige registreringer fremlegges for...