Konsensus om hypertensjon?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Konsensuskonferansen og rapporten Behandling av mild hypertensjon har vært omtalt i Tidsskriftet. Omtalen kan oppfattessom unødvendig negativ.

  Skal en anbefaling om hypertensjon ved en konsensus ha brukerverdi, må konsensusgruppens kompetanse favne fragrunnforskning og samfunnsmedisin til økonomi, dvs. konsekvensene av en anbefaling må angis.

  Sammenliknet med de amerikanske anbefalingene stiller de norske større krav til isolert systolisk hypertensjon førbehandling anbefales. I dette blodtrykksområdet er mulighetene for feilmåling store og konsekvensene av disse endastørre.

  Det spørres om konsensusgruppen virkelig mener det er uetisk å måle blodtrykket uten at pasientenforhåndsinformeres. Vanligvis ikke, men legeloven presiserer enkelte rettigheter for pasienten som man bør bli merbevisst på i klinisk praksis.

  De norske anbefalingene er stort sett i overensstemmelse med resultatene fra nyere studier om behandlingsmål og omisolert systolisk hypertensjon, og spesielt lik de nylig publiserte europeiske anbefalingene.

  Det presiseres at ukritisk overføring av forskningsresultater til klinisk praksis gir en falskt høy forventning tilbehandlingseffekten.

  Individuelle behandlingseffekter og bieffekter av ulike antihypertensiver gjør at diskusjonen om medikamenteltførstevalg er til liten nytte i klinisk praksis.

  Konsensusgruppen fremhever at vi har for lite kunnskap om dagligdagse bivirkninger av ulike antihypertensiver.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media