Mild hypertensjon

Widerøe T-E, Dahl KJ Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En norsk konsensusrapport om mild hypertensjon og det siste amerikanske handlingsprogram om hypertensjon, Joint National Committee Vl, ble begge publisert i slutten av 1997. Prevalens av hypertensjon og andel av befolkningen under medikamentell antihypertensiv behandling er henholdsvis 20% og 10% i disse landene. Begge konsensusrapportene stratifiserer pasientene i ulike risikogrupper for utvikling av hjerte- og karsykdom. I de amerikanske anbefalingene vil dette sannsynligvis i liten grad påvirke det antall personer med ukomplisert mild hypertensjon som anbefales medikamentell behandling.

Etter de norske retningslinjene anbefales behandling bare ved 20%, for aldersgruppen 60 til 69 år 30%, absolutt risiko eller mer for utvikling av hjerte- og karsykdom eller død innen ti år. Personer over 70 år med ukomplisert mild hypertensjon vil ikke bli anbefalt medikamentell behandling, men ved komplisert mild hypertensjon anbefales behandling. Færre enn 50% av personer med ukomplisert mild hypertensjon vil i utgangspunktet bli anbefalt medikamentell behandling, dvs. omtrent bare halvparten av dem som anbefales behandling etter de amerikanske retningslinjene.

Anbefalte artikler