Kontorhypertensjon

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Pasienter med høyt blodtrykk på legekontoret, men "normalt" ambulatorisk blodtrykk, har såkalt kontorhypertensjon.Denne undergruppen av mennesker med hypertensjon, som i enkelte studier utgjør 30% av pasientene, har mindre grad avendeorganskade enn pasienter med vedvarende arteriell hypertensjon. Dette har medført økt bruk av ambulatoriskemålinger av blodtrykk med siktemål å identifisere pasienter med så lav risiko for utvikling av komplikasjoner frahjerte- og karsystemet at de ikke har behov for medikamentell behandling. Imidlertid er det ennå ingen klar definisjonav kontorhypertensjon, og det er holdepunkter for at slike personer har redusert evne til perifer vasodilatasjon. Øktstivhet av store kar, som ved hypertensjon hos eldre, synes å være et annet særpreg. Prevalensen av kontorhypertensjonhos eldre med hovedsakelig systolisk hypertensjon er dessuten høy. Selv om prognosen for pasienter medkontorhypertensjon således ikke er helt avklart, er det åpenbart at ambulatorisk målte blodtrykk gir et viktig bidragtil risikostratifisering av personer med arteriell hypertensjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media