Kontorhypertensjon

Soma J, Dahl KJ, Widerøe T-E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Pasienter med høyt blodtrykk på legekontoret, men “normalt” ambulatorisk blodtrykk, har såkalt kontorhypertensjon. Denne undergruppen av mennesker med hypertensjon, som i enkelte studier utgjør 30% av pasientene, har mindre grad av endeorganskade enn pasienter med vedvarende arteriell hypertensjon. Dette har medført økt bruk av ambulatoriske målinger av blodtrykk med siktemål å identifisere pasienter med så lav risiko for utvikling av komplikasjoner fra hjerte- og karsystemet at de ikke har behov for medikamentell behandling. Imidlertid er det ennå ingen klar definisjon av kontorhypertensjon, og det er holdepunkter for at slike personer har redusert evne til perifer vasodilatasjon. Økt stivhet av store kar, som ved hypertensjon hos eldre, synes å være et annet særpreg. Prevalensen av kontorhypertensjon hos eldre med hovedsakelig systolisk hypertensjon er dessuten høy. Selv om prognosen for pasienter med kontorhypertensjon således ikke er helt avklart, er det åpenbart at ambulatorisk målte blodtrykk gir et viktig bidrag til risikostratifisering av personer med arteriell hypertensjon.

Anbefalte artikler