Vilhjalmur Finsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vilhjalmur Finsen

Vilhjalmur Finsen
02.05.2017
Pain on injection of lidocaine is often considered a necessary evil, but it can be reduced by simple means. Surgical interventions, also those of a more extensive nature, are increasingly performed...
Vilhjalmur Finsen
02.05.2017
Smerte ved lokalbedøvelse anses ofte som et nødvendig onde, men kan reduseres ved hjelp av enkle tiltak. Stadig flere og større kirurgiske inngrep foretas i lokalbedøvelse. For pasienten er det ved...
Andreas H. Storeheier, Olav G. Aasland, Vilhjalmur Finsen
06.09.2007
Vi viser til vår artikkel Påvirker innsikt operasjonshyppighet? i Tidsskriftet nr. 6/2005 ( 1 ). Ved en nærmere gjennomgang av dataene viser det seg at det er feil i de rapporterte resultatene for...
Vilh. Finsen
01.05.2008
Ved etterundersøkelse av opererte er generiske skjemaer som Short Form 36 for lite følsomme, og det vil kreve svært mange sykdoms- eller leddspesifikke skjemaer for å dekke hele ortopedien. Derfor er...
Vilhjalmur Finsen
13.09.2016
Jeg har med interesse lest Gjøstein og medarbeideres studie ( 1 ), der de finner at å vedlegge et skrapelodd ikke øker svarprosenten ved utsendelse av spørreskjema. Jeg er imidlertid overrasket over...
Grete Sofie Hortemo, Vilhjalmur Finsen
23.10.2003
Årsaken til utvikling av Mortons nevrom er usikker. Flere mener at det er et resultat av nervekompresjon hvor nerven stadig irriteres under distale kant av transversalligamentet ( 1  –  4 ). Ved vår...
Vilhjalmur Finsen
10.10.2001
Koksygodyni (coccygodynia) er, på samme måte som hodepine (1), et symptom, og har sannsynligvis en rekke forskjellige årsaker. Forskjellige syn på etiologien er nok bakgrunnen for det store antall...
Vilhjalmur Finsen, Henrik Sandbu
30.11.2001
Triggerfinger (digitus saltans, springfinger, stenoserende tenosynovitt) er en av de vanligste grunner til at en pasient oppsøker håndkirurg og ortoped. Tilstanden arter seg ved at en finger henger...
Vilhjalmur Finsen
28.02.2000
De fleste sykehusavdelinger bruker medikamentell profylakse for å redusere faren for tromboemboliske komplikasjoner ved ortopedisk kirurgi. Ved ortopedisk avdeling ved Regionsykehuset i Trondheim...
Andreas Hopstock Storeheier, Olaf Gjerløw Aasland, Vilhjalmur Finsen
17.03.2005
Det foretas stadig flere operative inngrep. Økningen skyldes delvis medisinske nyvinninger og befolkningsøkning, men også at folk i økende grad synes å ønske å bli operert. Kanskje har mange et...
Grethe E. Borchgrevink, Vilhjalmur Finsen
04.11.2010
Hammertå (fleksjonskontraktur av midtleddet) er den vanligste feilstillingen i de fire laterale tærne. Den skiller seg fra klubbetå (fleksjonskontraktur i ytterleddet) og klotå (fleksjonskontraktur i...
Vilhjalmur Finsen, Øyvind Rød, Kristian Rød, Benjamin Rajabi, Pål Sandøe Alm-Paulsen, Harald Russwurm
19.02.2013
Distal radiusfraktur er det vanligste bruddet som behandles av helsevesenet ( 1 ). Det store flertallet er vinklet dorsalt (fractura radii typica – Colles’ fraktur) ( 2 ). Frem til for et...
Harald Russwurm, Vilhjalmur Finsen
19.03.2013
Vi har med interesse lest Todnem & Sands artikkel i Tidsskriftet nr. 2/2013 ( 1 ). Vi er enige i at nevrografi av høy kvalitet er nyttig ved uklar sykehistorie/uklare kliniske funn når det...
Vilhjalmur Finsen
17.09.2013
Nieman isolerte kokain i 1859 ( 1 ), og Koller tok det i bruk som lokalbedøvelse av cornea i 1884 ( 2 ). Samme år brukte Burke kokain til å bedøve en finger, og Halstead beskrev bedøvelse av større...