Re: Incentiver og deltagelse i en medisinsk spørreundersøkelse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg har med interesse lest Gjøstein og medarbeideres studie (1), der de finner at å vedlegge et skrapelodd ikke øker svarprosenten ved utsendelse av spørreskjema. Jeg er imidlertid overrasket over at forfatterne i diskusjonen ikke nevner det økonomiske incentiv som er vist å virke best: cash! Forfatterne refererer til et av våre arbeider (2) der vi fant at skrapelodd ikke hadde virkning. Vi tenkte i ettertid at forklaringen kanskje kan være at mottageren i utgangspunktet blir glad for skrapeloddet, men så straks skraper det. Han vil vanligvis ikke få gevinst, og det er mulig at denne skuffelsen heller virker demotiverende enn motiverende for å fylle ut og returnere skjemaet. Forfatterne nevner ikke at vi i det samme arbeidet fant at svarprosenten økte fra 73 hos dem som hadde fått et skrapelodd til 88 ved i stedet å legge ved en 50-kroneseddel. En Cochrane-gjennomgang (3) konkluderte at et pengebeløp er det beste av alle rapporterte incentiver. I Norge må imidlertid det vedlagte beløpet være ganske stort for å ha virkning. Vi fant i en annen studie (4) svarprosenter på 54 uten penger, 53 med én krone, 58 med ti kroner, og 74 med 50 kroner. Det kan med andre ord bli nokså kostbart, men er muligens regningssvarende om alternativet er å betale et firma for å ringe til dem som ikke har svart, slik det ble gjort i Gjøstein og medarbeideres studie. Gevinsten er en god svarprosent og derved bedre forskning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media