Guillain-Barrés syndrom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tema med variasjoner

  Sammendrag

  Guillain-Barrés syndrom eller akutt inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati er en hyppig årsak til akutteperifere pareser og arefleksi. Neurofysiologiske funn viser forandringer forenlig med demyelinisering, eventuelt medvarierende grad av aksonal degenerasjon. I noen tilfeller påvises tegn til aksonal degenerasjon uten tegn tilforutgående demyelinisering, og det diskuteres stadig om det eksisterer en ren aksonal variant av Guillain-Barréssyndrom.

  Artikkelen beskriver kliniske og neurofysiologiske funn hos tre pasienter med Guillain-Barrés syndrom. Deneurofysiologiske funn er forskjellige hos disse pasientene, og varierer fra ren demyelinisering, via kombinertdemyelinisering og aksonal degenerasjon til mulig ren aksonal degenerasjon. Neurofysiologisk undersøkelse kan skillemellom ulike varianter av Guillain-Barrés syndrom, og gi en indikasjon om patogenese samt prognose.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media