Guillain-Barrés syndrom

Karlsen B, Vedeler C Om forfatterne
Artikkel

Tema med variasjoner

Sammendrag


Guillain-Barrés syndrom eller akutt inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati er en hyppig årsak til akutte perifere pareser og arefleksi. Neurofysiologiske funn viser forandringer forenlig med demyelinisering, eventuelt med varierende grad av aksonal degenerasjon. I noen tilfeller påvises tegn til aksonal degenerasjon uten tegn til forutgående demyelinisering, og det diskuteres stadig om det eksisterer en ren aksonal variant av Guillain-Barrés syndrom.

Artikkelen beskriver kliniske og neurofysiologiske funn hos tre pasienter med Guillain-Barrés syndrom. De neurofysiologiske funn er forskjellige hos disse pasientene, og varierer fra ren demyelinisering, via kombinert demyelinisering og aksonal degenerasjon til mulig ren aksonal degenerasjon. Neurofysiologisk undersøkelse kan skille mellom ulike varianter av Guillain-Barrés syndrom, og gi en indikasjon om patogenese samt prognose.

Anbefalte artikler