Cerebral amyloid angiopati

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Cerebral amyloid angiopati affiserer intracerebrale kar, uten at det foreligger systemisk amyloidose. Amyloid avleiresi små og middels store kar i cortex og leptomeningene. Cerebral amyloid angiopati er en relativt vanlig årsak tilspontane lobære hjerneblødninger hos eldre. Cerebral amyloid angiopati kan også ha atypiske kliniske og radiologiskefunn. Vi rapporterer fem pasienter (tre menn og to kvinner, 43-77 år) med histologisk verifisert cerebral amyloidangiopati. En pasient fikk akutt hodepine og klassisk lobær blødning. De andre pasientene hadde forskjelligeneurologiske symptomer og funn, som kramper, synsforstyrrelser, pareser, afasi og demens. Dette ble initialtdiagnostisert som hjerneinfarkt eller tumor. To pasienter med cerebral amyloid angiopati og granulomatøs arterittresponderte på behandling med immunsuppressive medikamenter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media