Cerebral amyloid angiopati

Almås T, Vedeler C, Moen G, Mørk S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Cerebral amyloid angiopati affiserer intracerebrale kar, uten at det foreligger systemisk amyloidose. Amyloid avleires i små og middels store kar i cortex og leptomeningene. Cerebral amyloid angiopati er en relativt vanlig årsak til spontane lobære hjerneblødninger hos eldre. Cerebral amyloid angiopati kan også ha atypiske kliniske og radiologiske funn. Vi rapporterer fem pasienter (tre menn og to kvinner, 43-77 år) med histologisk verifisert cerebral amyloid angiopati. En pasient fikk akutt hodepine og klassisk lobær blødning. De andre pasientene hadde forskjellige neurologiske symptomer og funn, som kramper, synsforstyrrelser, pareser, afasi og demens. Dette ble initialt diagnostisert som hjerneinfarkt eller tumor. To pasienter med cerebral amyloid angiopati og granulomatøs arteritt responderte på behandling med immunsuppressive medikamenter.

Anbefalte artikler