Valen B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Valen B

Valen B
20.05.1999
Sammendrag 373 pasientar som er opererte for lumbalt nukleusprolaps ved avdelinga vår, har gjennomgått oppfølging etter 2-17 år. Målet var å finne kvalitetsindikatorar som komplikasjonar,...
Valen B, Bringedal K
20.04.1999
Sammendrag Behandling av coccygodynia er primært konservativ og symptomatisk. Operativ behandling er kontroversielt og resultata varierer svært. Ei grundig preoperativ undersøking inklusive...
Valen B, Hoel C
10.02.1999
Sammendrag Villonodulær synovitt er en sjelden, men godartet inflammatorisk tilstand av ukjent etiologi. To pasienter med tilstanden beskrives. Begge pasientene hadde episodisk låsing (som...
Valen B, Rolfsen LC
30.05.1998
Sammendrag 350 pasientar opererte for lumbalt nukleusprolaps, er etterundersøkte etter 2-16 år. Målet var å finne kvalitetsindikatorar som komplikasjons-, residiv- og reoperasjonsfrekvens i tillegg...