Kvalitetssikring av ryggkirurgi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  350 pasientar opererte for lumbalt nukleusprolaps, er etterundersøkte etter 2-16 år. Målet var å finnekvalitetsindikatorar som komplikasjons-, residiv- og reoperasjonsfrekvens i tillegg til postoperativ ryggstatus ogpasienttilfredsheit. Komplikasjonsfrekvensen var 9,7%. Dei fleste var lette, og ingen var fatale. Vi fann ein kumulativresidivfrekvens på 18% og kumulativ reoperasjonsfrekvens på 12%. Kvinner hadde signifikant betre langtidsresultat ennmenn, og psykososiale problem var ein sterk negativ prediktor. 76% var tilfredse med resultatet og 22% utilfredse. 59%hadde postoperativt persisterande, men som regel lette rygg- eller isjiasplager. 23% hadde skifta til lettare arbeid,og 14% hadde fått uføretrygd. Våre resultat samsvarer med det andre har rapportert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media