Coccygektomi for coccygodynia

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Behandling av coccygodynia er primært konservativ og symptomatisk. Operativ behandling er kontroversielt og resultatavarierer svært. Ei grundig preoperativ undersøking inklusive røntgenundersøking blir tilrådd for å utelukke andreårsaker til smertene. Vi har gjort ei oppfølging av coccygektomerte etter gjennomsnittleg 8,3 års observasjonstid(variasjon 1-16 år). Pasientopplysningar er frå journalgjennomgang og tilsendte spørjeskjema, som 96% returnerte. Svaraviste at 20 av pasientane (80%) heilt eller delvis var blitt kvitt plagene sine, men tre (12%) var blitt verre. For tovar tilstanden uendra. 18 av pasientane var tilfredse med langtidsresultatet og fem angra på operasjonen. Preoperativinformasjon og grundig seleksjon før operasjon er viktig for denne pasientkategorien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media