Villonodulær synovitt - sjelden årsak til låsing i kneleddet

Valen B, Hoel C Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Villonodulær synovitt er en sjelden, men godartet inflammatorisk tilstand av ukjent etiologi. To pasienter med tilstanden beskrives. Begge pasientene hadde episodisk låsing (som meniskskade eller corpus librum) og palpabel tumor i kneleddet. Røntgenbildene var normale. Artroskopi viste stilket tumor hos begge pasienter. Tumor ble fjernet artroskopisk hos den ene og via artrotomi hos den andre. De histologiske undersøkelsene viste villonodulær synovitt (kjempecelletumor). Tilstanden må has in mente ved episodisk låsing i kneledd.

Anbefalte artikler